Ασφαλιστική Εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

H ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δημιουργήθηκε το 1978 και έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη σε μέγεθος ασφαλιστική στη Βόρειο Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες σε όλη την Ελλάδα, διαθέτοντας αυτή τη στιγμή  το μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων οχημάτων από τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρίες, ο οποίος ξεπερνάει τα 600.000 οχήματα. Διαθέτει ιδιόκτητα ασθενοφόρα και πτητικά μέσα…